Frank Schutten (Enschede 1963), thans woonachtig in Dieren.

Grotendeels autodidact, portrettist, schilder en tekenaar van landschappen en stillevens in diverse technieken, waarvan olie- en acrylverf en pastel de belangrijkste zijn. Zijn stijl kan worden gekenmerkd als hedendaags realisme, waarbinnen de grenzen worden verkent van impressionistisch naar expressionistisch. Schildert voornamelijk thuis, n.a.v. schetsen en eigen fotomateriaal, waarbij hij tracht het karakter van (en het licht op) het onderwerp weer te geven dat hem zo trof bij de eerste aanblik.

 

 Zoekende naar atelier- en/of expositieruimte.

 

Frank Schutten (Enschede 1963), currently living in Dieren, Netherlands.

Mostly self-taught, portraitpainter and creator of landscapes and still-life, works in several techniques, of wich oil, acrylic en pastel are the main media. His stile can be characterised as contemporary realism, alowing himself to vary in between impressionism and expressionism. He paints mainly at home studio from sketches and self-made photographs, trying to catch the character of (and the light on)  the subject portrayed, that struck him most at first glance.