Bij opdrachten voor portret werk ik, indien mogelijk, naar levend model en/of naar (bij voorkeur) door mijzelf gemaakte foto's. Bij werk vanaf bestaande foto's (liefst zo veel mogelijk) beoordeel ik vooraf, of de foto's voldoende informatie bevatten om een goed lijkend portret te kunnen maken.

Prijzen zijn afhankelijk van formaat, techniek en het aantal personen dat afgebeeld moet worden.

Commissioned portraits are preferably done from live sessions and/or photographs. When working from existing photo's (as many and as recent as possible) I will proof in advance if they contain enough detailed information for me to create a good likeness.

Prices are depending of size, technique and the number of persons being portrayed.